PIC/S Üyeliği ve Sektörle İstişare Çalıştayı (28 Şubat 2018)