Fiyat ve Pazar Erişim Çalışma Grubu Toplantısı (6 Şubat 2020)