İlaç Ruhsatlandırma ve Mevzuat Çalışma Grubu Toplantısı (06 Şubat 2020)