İlaç Ruhsatlandırma Ve Mevzuat Çalışma Grubu Toplantısı (15 Eylül 2020)