İlaç Ruhsatlandırma ve Mevzuat Çalışma Grubu Toplantı (8 Ocak 2021)